ІнжинІрИнговІ ПОслуги

На підприємстві є штат висококваліфікованих фахівців, силами яких надаються послуги з монтажу пристроїв автоматики відповідно до розробленої технічної та проектної документації, що надається Замовником, або по робочій документації, розробленої нашими фахівцями на підставі технічного завдання, виданого Замовником.

 

Ми гарантуємо виконання якісного монтажу, безпечного для обслуговуючого персоналу. Після остаточного тестування системи здійснюється пуско-налагодження з подальшим введенням в експлуатацію.

На підприємстві є штат висококваліфікованих фахівців, силами яких надаються послуги з монтажу/шеф-монтажу пристроїв автоматики відповідно до розробленої технічної та проектної документації, що надається замовником, або по робочій документації, розробленої нашими фахівцями на підставі технічного завдання, виданого Замовником.

Проведення пусконалагоджувальних робіт - заключний етап електромонтажних робіт.

Саме на цій стадії забезпечується запуск і введення в експлуатацію обладнання.

Пусконалагоджувальні роботи на змонтованому обладнанні виконуються фахівцями якісно і швидко з одночасним навчанням експлуатаційного персоналу Замовника.

пУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

ШЕФ-МОНТАЖНІ РОБОТИ

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Фахівці нашого підприємства готові запропонувати послуги, щодо супроводу введених в експлуатацію об'єктів Замовника, використовуючи існуючий досвід сервісного обслуговування та шеф-нагляду.

Роботи з сервісного обслуговування надаються як в телефонному (цілодобовому 24/7) режимі, так і з виїздом фахівців до місця проведення робіт згідно затвердженого Замовником графіка.

виробництво і сертификація

проектування

РОЗРОБКА 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Наше підприємство надає повний спектр послуг з розробки документації на всіх стадіях проектування і видах будівництва в сфері залізничного транспорту.

Види послуг, що пропонуються в сфері проектування:

 • Розробка техніко-економічного обґрунтування
 • Розрахунок регулювальних таблиць для тональних рейкових кіл
 • Проектування пристроїв автоматики і телемеханіки
 • Проектування гіркових систем автоматики
 • Проектування мереж радіо і зв'язку
 • Проектування під'їзних колій
 • Оновлення та складання нових технічних паспортів під'їзних колій
 • Розробка технологічної документації
 • Розробка технічних вимог для Замовника

Інструментарій:

AutoCad, MS Visio, MicroStation, Compas, MS Project, Primavera.

Фахівці нашого підприємства успішно розробляють інноваційні системи СЦБ і управління рухом поїздів, використовуючи сучасні підходи до розробки та впровадження.

Одним з важливих етапів життєвого циклу систем є розробка технічного завдання, технічних умов для серійного виробництва, сертифікаційних випробувань.

На даному етапі фахівцями опрацьовуються всі технічні вимоги для певного ринку / об'єкта впровадження, розробляються документи з безпеки, розрахунки  надійності, методики випробувань.

Виконується супровід системи на етапах випробувань.

Результатом даних послуг є затверджені Замовником документи для серійного виробництва, сертифікати відповідності локальним та/або Європейським стандартам.

Підприємство має висококваліфікованих фахівців в частині комп'ютерних технологій, розробки програмного забезпечення та тестування в області АСУ ТП і сучасних систем управління і безпеки.

Наші фахівці готові надати послуги з розробки програмного забезпечення, а також всім видами тестування:

 • Функціональне тестування
  (Functional testing)
 • Системне тестування
  (System testing)
 • Тестування продуктивності (Performance testing)
 • Регресивне тестування
  (Regression testing)
 • Модульне тестування (Unit testing)
 • Tестування безпеки
  (Security testing)
 • Тестування локалізації
  (Localization testing)
 • Юзабіліті тестування 
  (Usability testing)

Інструментарій:

Concept,PL7, PC-WORX, SIMATIC STEP7, Unity Pro, SCADA, Test-SIGNAL.

Мови програмування:

C/C++,Linux, Assembler, APL, BASIC, Delphi, Java, JavaScript (JS), MATLAB, Pascal, PL/SQL,Python, LD, FBD, ST, SFC, IL.